Sabtu, 22 Desember 2012

30 Gambuh Bahasa Jawa


GAMBUH
Yen pinter aja takabbur
Krono wong kuwi seneng wong bagus
Ojo gedhe ndase masio wis ahli
Mentang-mentang pangkat duwur
Sebab kita soko ngisor

GAMBUH
Wruhana raga pun iku
Dumadine saka alam telu
Alam wadag,alam jiwa,dan atmaneki
Openan kanthi laku
Lakune ngeningken batos

GAMBUH
Kita  kudu kapatuh
Ingkang  wong tuwa lan guru-guru
Lan sembahyang kita aja sampek lali
Becik ngupayaa iku
Pitutur ingkang sayektos

GAMBUH
Yen mberung andelarung
Anuruti karep kang tanurus
Raorane biso tentrem njroning urip
Destun malah soyo kuwur
Njroning nala tan gumolo

GAMBUH
Ben bengi ora turu
Mripat sepet mikiri awakmu
Opo sliramu ora krasa prihatin
Kowe tambah nguyu-guyu
Seneng marang arek wadon

GAMBUH
Apikna tindak tanduk
Marang wong tuwa lan sadulurmu
Ojo lali yo ibadah marang gusti
Mbantu wong tuwa sing lagi butuh
Ya sing ikhlas nek ngelakokno

GAMBUH
Wong seger badanipun
Otot daging, kulit, balung , sum-sum
Trumah ing mamarah antening ati
Antening ati nunungku.
Angruat ruweting bates

GAMBUH
Aku nyanyikno lagu
Iki lagu bisanggawe ngguyu
Tanpa mblenger dinyanyikno bola bali
Sing nyanyi ganteng lan ayu
Nggawe sehat jiwa raga

GAMBUH
Agung luhur prilaku
Kang sinawang njeroning kalbu
Sembah bekti , ibadaho marang gusti
Mbok, matur sembah nuwun
Urip kito ra rekoso

GAMBUH
Aja begadang dalu .
Ben sesuke bisa tangi isuk .
Ra digepuk , karo bapak nganggo guling .
Ra budhal sekolah mlayu .
Ing sekolah ana sing cocok .

GAMBUH
Kasusu arsa weruh
Cahyaning hyan kinira yen karuh
Ngarep-arep kurub arsa den kerebi
Tan weruh kang mangkono iku
Akale kaliru enggon

GAMBUH
Sucine tanpa banyu,
Mung nyunyuda mring hardaning kalbu,
Pambukane tata titi ngati-ati,
Atetep telaten atul,
Tuladan marang waspaos.

GAMBUH
Ayo kanca sinau .
Ben mbesok gedhe ben dadi guru .
Aja nggawe atine wong tuwa sedih .
Ilingo pitutur biyung .
Alon wae penting klakon .

GAMBUH
Mangkono mungguh ingsun .
Anangin ta sarahne asnapun .
Beda-beda panduk panduning dumadi .
Sayektine nora jambuh .
Tekad kang padha linakon .

GAMBUH
Samengko sembah kalbu
Yen lumintu uga dadi laku
Laku agung kang kagungan
Patitis tetesing kawruh
Meruhi marang kang momong

GAMBUH
Aja nganti kabanjur
Barang polah kang ora jujur
Yen kabanjur sayekti tan becik
Becik ngupaya aiku
Pitutur ing kang sayektos
GAMBUH
Thitik kaya santri dul
Gajeg kadi santri brahi kidul
Saurute pacitan pinggir pasisir
Ewon wong kang podho nunggu
Anggere padha nyalemong

GAMBUH
Wus celak mendak sampun
Lambah bocong ngambah krikil alus
Warna abri jene anelasih
Kendel sila deniya lungguh
Rahadan anulya jongkok

GAMBUH
Padha rukun sadulur
Yen pitutur ojo nganti ngawur
Tanpa dulur , urip kito dadi sepi
Ojo nganti tukar padu
Yen biso yo kudu tresno

GAMBUH
Sembah raga puniku
Pakartine wong amagang laku
Sesucine asarana saking  warih
Kang wus lumrah timang wektu
Wektu wakating wawaton

GAMBUH
Sayekti luweh perlu
Ing aranan pepuntuning laku
Kelakuan kang tumrap bangsaning batin
Sucining awas emut
Ming alaming lama manot

GAMBUH
Ora liwat tuturku
Marang sira sing sregep sinau
Maca etung nulis gambar sing taberi
Ajar wulangane guru
Aja wedi ate takon

GAMBUH
Den samya amituhu
Ing sajroning Jaman Kala Bendu
Yogya samyanyenyuda hardaning ati
Kang anuntun mring pakewuh
Uwohing panggawe awon

GAMBUH
Nging ayawa slah slurup
Kono ana sajatining hurup
Yeku hurup pangarep uriping budi
Sumirat sirat narawung
Kadya kartika katong ton

GAMBUH
Kudu eling ing kalbu
Guru kito kang wis mulang muruk
Yen biso , kudu dadi murid kang becik
Urip dadi tentrem makmur
Yen bektine wis kelakon

GAMBUH
Nanging ta paksa tutur,
Rehne tuwa tuwase mung catur,
Mbok lumuntur lantarane ring Utami,
Sing sapa temen tinemu,
Nugra ageming kaprabon.


GAMBUH
Samengko sembah kalbu,
Yen lumintu uga dadi laku,
Laku Agung kang kagungan Narapati,
Patitis teteping kawruh,
Meruhi marang kang momong.

GAMBUH
Lire sarenget iku
Kena uga ingaran laku
Dhihin ajeg kapindhune ataberi
Pakulehe putraningsun
Nyenyer badan amrih kaot

GAMBUH
Samengko sembah kalbu,
Yen lumintu uga dadi laku,
Laku Agung kang kagungan Narapati,
Patitis teteping kawruh,
Meruhi marang kang momong.

GAMBUH
Ing uni-uni durung sinarawung
Mulang kang sinerung
Lagi iki bangsa kas Ngetokken anggit
Mintokken Kawignyanipun
Sarengate elok-elok